Profil kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Lena Mišalová poskytuje klientom – fyzickým aj právnickým osobám - komplexné právne poradenstvo a právne služby v oblasti slovenského práva vrátane zastupovania klientov v konaniach pred súdmi ako aj pred orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Kancelária ponúka právne služby a poradenstvo založené na profesionálnom  prístupe, spoľahlivosti a etike. Snahou kancelárie je nájsť pre klienta efektívne riešenie, a to nielen z pohľadu finančného, zohľadňujúce špecifiká konkrétneho prípadu. Samozrejmosťou pri poskytovaní služieb v záujme klienta je spolupráca advokátskej kancelárie s exekútorskými úradmi, konkurznými správcami, notármi a pod.